پست

چكاپ دندانپزشكى كودكان و درمان هاى اطفال از چه سنى بايد آغاز شود؟

اولين ويزيت دندانپزشكى در سن سه سالگى صورت مى گيرد تا آموزش بهداشت و تغذيه صحيح و حذف عادات مخرب و كشف زودهنگام پوسيدگيها و فلورايدتراپى جهت تقويت استحكام دندانها صورت گيرد. همچنين آشنايى با محيط دندانپزشكى و انس گرفتن با كادر درمان و كاهش استرس تا قبل از حادث شدن مشكلات دندانى شكل بگيرد

بیشتر بخوانید

آدرس

برای مشاهده آدرس کلیک کنید

تلفن

٠٣١٣٢٥٠٤٥٩٨ - 09135888001

ساعات کار

یک شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 15 الی 20 - پنج شنبه: 11 الی 18:00

ایمیل

le_ghorbanian@yahoo.com